ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರಕ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ

 ಸಾತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರಗಾವ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆವಿಕೆ) ಸಹ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಸರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸುಧಾರಿತ ವಾಣ ಪ್ರಸಾರ, ಹೊಲದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿವಿಧ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಯಂತ್ರಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಣ ಸಹ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರಗಾವ್ (ತಾ. ಸಾತಾರಾ) ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆವಿಕೆ) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಳೆಶ್ವರ, ವಾಯ್, ಖಂಡಾಳ, ಫಲಟಣ, ಜಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತಾರಾ ಈ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು

– ಬೋರಗಾವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹರವರ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 2014 ರಿಂದ ರೂಂದ ಸರಿ ವರಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯತಾದರ್ಶ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾರಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ.

– ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಫುಲೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಿಯಾಣಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೋರಗಾವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋರಗಾವದ ವಾಣಿಗಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಬ್ಬೊಣ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ.

– ಬೋರಗಾವ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೇರು ಮತ್ತು ಆಂಬಾ ರೋಪಣೆ. ರೋಪವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಪೇರುಚ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬಿಯಾಣಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆವಳ, ಶೆವಗ, ಲಿಂಬು (ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಫುಲೇ ಸರಬತೀ) ರೋಪುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುವರ್ಣಿಸಬಹುದು:

– ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವಿಧ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

– ಕಡಿದಾವಧಿಯ ಪರದೇಶಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಶೆತೆಕರ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರುಗೆ ಐದು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಕ್ಷಿಕ ಪಾಲನ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ.

– ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಯಂಚಲಿತ ಜೀವಾಮೃತ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಸ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ:

– ಅಲೆ, ಹಳದಿ ಕಂದಕುಸ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಫರ್ಟಿಗೇಶನ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೀಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

– ಘೆವಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರುಣ ವಾಣಾಚ್ಯಾ ಭೌಗೋಲಿಕ ಮಾನಾಂಕನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕರ್ಯ.

– ಕೇಸರ್ ಆಂಬೆಯ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫಲಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಸಮೂಹ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾಂದ್ವಾರೆ ಭೂಮೂಗ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕರಡೈ, ಹರಭರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತ್ಮಿಕ ಕೀಟ-ರೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಶೋಧಕರ ಯಾ

ದಿಯನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.

– ಡಿಡಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ೫೫ ಯಶಸ್ವಿ ಗಾಥಾಗಳ ಪ್ರಸಾರ.

– ಜನಾಂವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಜನ್ಯ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

– ಪಶುಧನ ಮತ್ತು ರೋಪವಾಟಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

– ಸಾತಾರಾ, ಕರಾಡ್, ಪಾಟಣ ತಾಲ್ಯಾಕುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ ೨೭೬ ಶೆತೆಕರ್ಯರಿಗೆ ಭಾತಾಚ್‌ ಫುಲೆ ಸಂಗಮ, ಫುಲೆ ಕಿಮಯ, ಫುಲೆ ದೂರ್ವಾ, ಹಾಗೂ ಭೂಮುಗಾಚ್ಯ ಫುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಶೆತೆಕರ್ಯರಿಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

– ಚಿಂಚಣೆರ್ ನಿಂಬ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತಾರಾ, ಕರಾಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಟಣ ತಾಲುಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ೧೦೦ ಹೆಕ್ಟೇರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಊಸು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ.

Leave a Comment